آختارتاپ

ماجرای دعوای محسن چاوشی و مهشید همسر ابی + عکس های متن دعوا

 ماجرای دعوای محسن چاوشی و مهشید حامدی همسر خواننده مشهور ابی (ابراهیم حامدی) چیست؟ در این چند روز محسن چاوشی و مهشید حامدی دعوای لفظی شدید الحنی در اینستاگرام به راه انداختند. محسن چاوشی ابی را فردی (عربده کش) خطاب کرده و مهشید حامدی هم در جواب او به حمایت از همسرش پرداخته بود. در ادامه با مجله آختارتاپ همراه باشید.