آختارتاپ

عکس پروفایل برای مرداد ماهی ها

در اینبخش یک گالری جدید از عکس پروفایل مرداد ماهی ها را مرور می‌کنیم. تیرماه امسال هم بـه پایان رسید و وارد ماه مرداد، ماه میانی تابستان میشویم، مرداد داغ ترین ماه سال اسـت و متولدین این ماه همانند سیاره شان «خورشید» گرم خو و معاشرتی اند. مرداد ماهی ها عاشق دیده شدن هستند ودر برخی موارد میتوانند بسیار حسود باشند. نماد ماه مرداد شیر و رنگ این ماه طلایی اسـت.