آختارتاپ

طالع بینی از روی گل مورد علاقه

در اینبخش طالع بینی گل مورد علاقه را مرور می‌کنیم. همه ی مـا انسانها گل ها را دوست داریم، اغلب مـا در خانه های مان از گل ها و گیاهان رنگارنگی مراقبت می‌کنیم. اینکه شـما چـه گلی را دوست دارید و می تواند یک سری از ویژگی های شـما را نمایان کند و حرف های زیادی درمورد شـما داشته باشد، بهمین منظور در ادامه این مطلب طالع بینی گل و درخت مورد علاقه را بررسی خواهیم کرد.