آختارتاپ

مضرات پوشیدن دمپایی لا انگشتی چیست؟

آیا پوشیدن دمپایی لا انگشتی مضر اسـت؟ در اینبخش با عوارض دمپایی لا انگشتی آشنا خواهیم شد. دمپایی لا انگشتی یک پای افزار محبوب اسـت کـه اینروزها و خصوصا در روزهای گرم تابستان در هر جایی کاربرد دارد. دمپایی لا انگشتی اختراع ژاپنی ها اسـت و حالا در تمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه یک متخصص ارتوپدی بشما می گوید کـه چرا نباید دمپایی لا انگشتی بپوشید.