آختارتاپ
آختارتاپ

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان باید طبق اصول و قوانین کشور انجام شود تا مالک و مستاجر در آینده دچار مشکل نگردند. چند فرم نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان و منزل مسکونی را در این جا برای شـما مالکین و مستاجران عزیز تهیه و آماده کرده ایم کـه نمونه تمدید قولنامه اجاره خانه را می‌توانید از این جا دانلود کنید و حتما در حضور شاهد نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره آپارتمان اقدام کنید.

اگر تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه معاملات املاک و توسط مشاوران املاک دارای پروانه کار انجام شود بـه این علت کـه این افراد متخصص با این‎گونه مسائل بین موجر و مستاجر، آشنایی بیشتری دارند قطعا برای مالک و مستاجر بهتر خواهد بودو آن ها میتوانند با مهارت و دقت عملی کـه در اینکار با تجربه خود بدست آوردند

بهترین متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان را بنویسند کـه از لحاظ قانونی بدون مشکل باشد بـه گزارش آختارتاپ پس بهتر این اسـت کـه بـه دنبال نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه در اینترنت نباشید و کار تمدید قرارداد اجاره نامه رابه مشاور املاک حرفه ای بسپارید.

اعتبار پشت نویسی اجاره نامه

میزان اعتبار پشت نویسی اجاره نامه چقدر اسـت. برای افزایش اعتبار پشت نویسی قرارداد اجاره نامه باید چند نفر شاهد هم امضا کنند. بعد از این‌کـه طرفین بـه توافق جدید رسیدند، میتوان با ذکر چند خط پشت قولنامه اجاره خانه، همه ی چیز را تمدید کرد. فقط کافی اسـت یک پاراگراف با شرایط جدید در پشت برگه قولنامه نوشته شود تا اعتبار پشت نویسی اجاره نامه صحیح باشد.

مالک و مستاجر هم باید پشت قرارداد تمدید اجاره خانه را امضا کنند و پس از امضاء حداقل 2 نفر شاهد اعتبار پشت نویسی اجاره نامه افزایش می‌یابد. برای پرداخت نکردن کمیسیون بنگاه معاملات املاک برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه هردو طرف قصد می‌کنند کـه بر پشت همان اجاره نامه قبلی خود قرارداد جدید را تمدید نموده و شرایط اجاره جدید را بنویسند.

اما باید همواره نسبت بـه اعتبار پشت نویسی اجاره نامه توجه داشت و این موضوع را درنظر داشته باشید کـه بـه محض پایان مدت قرارداد اجاره خانه، مستأجر موظف اسـت مورد اجاره را تخلیه نماید، در غیر این صورت بـه ازای هرروز دیرکرد مستأجر باید مبلغی رابه‌ عنوان جریمه بـه موجر بر طبق مبلغ توافق پرداخت نماید.

بـه منظور افزایش اعتبار پشت نویسی اجاره نامه و قانونی بودن تمدید قرارداد اجاره خانه هر سال بـه مشاور املاک مراجعه کرده و از آن ها بخواهید کـه تمدید قولنامه اجاره خانه را انجام دهند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه

متن پشت نویسی اجاره نامه خانه و آپارتمان بسیار مهم اسـت و باید طبق قوانین انجام شود. نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه آپارتمان و منزل مسکونی در اینبخش آورده شده اسـت. تمدید قرارداد اجاره خانه تنها با توافق کتبی طرفین «مالک – مستاجر» قبل از اتمام مدت زمان قرارداد اجاره امکانپذیر اسـت.

درصورت تمدید قرارداد اجاره خانه الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره نامه خانه و آپارتمان خواهد بود. تعداد زیادی از مستاجرین کـه میخواهند برای سال دوم و یا حتی سوم و بیشتر در خانه اجاره ای خود مستقر شوند دیگر قصد پرداخت هزینه رابه بنگاه ندارند و بـه گزارش سایت آختارتاپ این موضوع مطلوب صاحبان منازل نیز بوده و آن ها همیشه فرم نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه را برای تمدید قرارداد اجاره خانه لازم دارند. در ادامه فرم نمونه متن پشت نویسی اجاره نامه خانه و منزل مسکونی را ببینید:

قرارداد اجاره خانه بـه عدد …… در تاریخ ….. مابین خانم/آقا ….. و خانم/آقا …… بـه مدت …. سال از تاریخ ….. تا تاریخ ….. تمدید میشود. مبلغ پول پیش«ودیعه» این قرارداد اجاره از …… بـه …. تغییر«افزایش/کاهش» مییابد و مبلغ اجاره بها ماهانه نیز از …… بـه …… تغییر«افزایش/کاهش» می‌یابد.

نکته:

اگر مابقی مفاد قرارداد اجاره خانه بدون تغییر باشد ذکر کنید کـه کلیه مفاد قرارداد عدد …. بـه قوت خود باقیست ولی اگر عده ای از مفاد یا توافقات موجر و مستاجر در قرارداد اجاره قبلی تغییر میکنند، این تغییرات را در تمدید قرارداد اجاره ذکر نمایید.

متن تمدید قرارداد اجاره خانه

هنگام تمدید قرارداد اجاره خانه ابتدا باید مشخص شود کـه قرار داد قبلی نیاز بـه تغییر دارد یا خیر. طبق معمول در تمدید قرارداد اجاره خانه افزایش نسبی اجاره بها مورد انتظار اسـت. در هر صورت بعد از این‌کـه دو طرف بـه توافق جدید رسیدند، می‎توان متن تمدید قرارداد اجاره خانه را در پشت قولنامه نوشت و امضا کرد.

فقط کافی اسـت شرایط جدید در متن تمدید قرارداد اجاره خانه درج شود و دو نفر بعنوان شاهد آنرا امضاء کنند، درضمن موجر و مستأجر نیز شرایط جدید درج شده در قولنامه را امضا کنند و از این طریق تمدید قرارداد اجاره‎ انجام می‎شود. فقط باید دقت شود شاهدان از کسانی باشند کـه درصورت بروز اختلاف برای ادای شهادت امکان حضور در دادگاه را داشته باشند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

فرم تمدید قرارداد اجاره خانه

تمدید قرارداد اجاره خانه و منزل مسکونی در روز پایان قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. بهتر اسـت بدانید برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه بدون مراجعه بـه بنگاه اگر مستاجر بخواهد یکسال دیگر در خانه اجاره ای خود باقی بماند و صاحب خانه هم نسبت بـه این اتفاق علاقه مند باشد، در آن زمان میتوان از رفتن بـه بنگاه صرف نظر کرد کـه اینکار اصلا پیشنهاد نمیشود.

فرم تمدید قرارداد اجاره خانه در ادامه آورده شده اسـت و فقط کافی اسـت چند خط پشت قولنامه اجاره خانه نوشت و سپس طرفین آنرا امضا کنند. نمونه متن پشت نویسی تمدید قرارداد اجاره خانه شبیه بـه این خواهد بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر بـه پایان قرارداد اجاره منزل مسکونی بـه عدد ……. در تاریخ ……. در خصوص اجاره یک دیتگاه آپارتمان توسط ………………………. از …………………….. با توجه بـه توافق طرفین قرارداد جدیدی فی مابین دو طرف منعقد شده و مبلغ پول پیش از …………………. بـه ………………………. افزایش / کاهش یافته و اجاره از …………………….. بـه ………………..در ماه افزایش / کاهش مییابد. ضمنا تمامی مفاد قرارداد بـه عدد …………. برای این قرارداد هم باقی بوده و اگر قرار اسـت تغییری صورت دهد باید بـه توافق هردو طرف صورت گیرد.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

هزینه تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه

هزینه تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه های معاملات املاک خیلی زیاد نیست و اگر طرفین خود قرارداد اجاره خانه را تمدید کنند کـه طبعا هزینه ای در بر نخواهد داشت اما اگر بخواهند نزد بنگاه نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره خانه اقدام کنند نیز هزینه چندانی در برنداشته و می‌توانند با هزینه کمی تمدید قرارداد اجاره خانه در بنگاه انجام دهند.

سایت آختارتاپ ،تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان و منزل مسکونی بدون مراجعه بـه بنگاه را بـه هیچ عنوان تایید نمیکند و پیشنهاد می‌دهیم برای نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره خانه حتما با یک وکیل مجرب مشورت کرده و سپس بـه بنگاه بروید.

تمدید شفاهی قرارداد اجاره خانه

یکی از کارهای اشتباه عده ای از مالکان و مستاجران، تمدید شفاهی قرارداد اجاره خانه اسـت ودر صورتی کـه دوطرف توافق های جدید را در قولنامه منظور نکنند و فقط بـه‎صورت شفاهی آنرا بیان کنند ممکن اسـت بعد ها هر کدام از دوطرف ادعایی نسبت بـه ملک داشته باشند و طرف مقابل نتواند خلاف ادعا را ثابت کند، مثلا موجر پس از مدتی ادعا کند کـه مستاجر بدون اجازه او ملکش را تصرف کرده و با مراجعه بـه دادگاه درخواست اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند، دراین شرایط اگر هنگام تمدید قرارداد اجاره خانه توافق را در قولنامه می‎نوشتند؛ دیگر موجر نمی‎توانست چنین ادعایی مطرح کند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

سوالات تمدید قرارداد اجاره خانه

اگر پشت قرارداد اجاره خانه یا آپارتمان دریک خط تمدید شده باشد اعتبار خواهد داشت؟ با درود خدمت شـما احتراما باید عرض کنم بنده در مورد تمدید قولنامه اجاره خانه با صاحب خانه قرار گذاشتم ودر روز موعود ایشون گفتن نیازی بـه نوشتن نیست و بنگاه هم نرویم یک توضیح دراین مربوط داده بودید

برای مـن یکم فرق داره، تا این‌کـه بـه نوشتن پشت قرار داد دریک خط بـه مدت شش ماه و امضا دو نفر مـا کـه شفاهی بنده بـه صاحب خانه گفتم کـه تا دوروز دیگر تکلیف و روشن می‌کنم کـه بلند میشم یا میشینم . بعد از گذشت تقریباً یک ماه ایشون بـه مـن گفت شـما وسط قرارداد داری بلند میشی و باید صبر کنی تا مستاجر پیدا بشه و حرف بنده کـه خدمتش گفتم خبر میدم کاملا اظهار بی اطلاعی کرد.

شایان ذکر اسـت کـه بـه مـن میگه هزینه بنگاه مستاجر جدید هم مـن باید بدم چون وسط اجاره داری بلند میشی مـن هم گفتم مـن یک ماه گذشته از این‌کـه باید بلند بشم و دیگه بشما اجاره نمی دم کـه ایشون قبول نکرد، حتی گفتم پول پیش دستت باشه تا اجاره بره ولی مـن اجاره نمیدم و قبول نکرد . می خوام بدونم کـه این تمدید قرارداد اجاره خانه یک خطی با دو امضا اصلا مورد قبول دعوای هست یا مـن کلا قرارداد پارسالم باطل شده و باید پول رهن مـن و برگردونه ؟؟؟

پاسخ: بله در صورتیکه در پشت قرارداد اجاره خانه، بـه هر مدتی تمدید شده باشد و شهود نیز امضا کرده باشند دارای اعتبار میباشد و شـما نمی‌توانید زودتر از موعد تخلیه و ودیعه خودرا مسترد کنید مگر این‌کـه این حق برای شـما در قرارداد وجود داشته باشد.

تمدید قرارداد اجاره در بنگاه املاک آری یا نه ؟

پاسخ : برای تمدید قرارداد اجاره خانه درسال اول میتوان بـه دفاتر مشاوران املاک مراجعه شود؛ اما مالک و مستأجر تا یکسال می‎توانند بدون مراجعه بـه بنگاه و بین خودشان و بدون نیاز بـه کد رهگیری جدید، نسبت بـه تمدید قرارداد اجاره خانه طبق مقررات گفته شده دراین مقاله اقدام کنند. اگر تمدید قولنامه اجاره خانه بـه سال سوم رسید نیاز بـه صدور کد رهگیری جدید اسـت کـه باید در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

سوال 3 : قرارداد اجاره آپارتمان تموم شده ولی قرار شده همان‌ گونه ساکن بمونم و تنها مبلغ اجاره بـه اندازه مشخص شده اضافه بشود. مـن نمی خواهم هزینه املاک هم بدم برای تمدید قرارداد اجاره بها خانه. چکار میتونم بکنم کـه هم هزینه نکنم هم از نظر قانونی بعدا موجر زیر حرفش نزنه؟

پاسخ : نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان در همین مطلب آورده شده اسـت و شـما می‌توانید پس از توافقات و شرایط جدید شامل مدت زمان قرارداد و اجاره بها در حضور دو نفر شاهد نسبت بـه پشت نویسی قرارداد اجاره خانه طبق مقررات و ضوابط کشور اقدام نموده و بـه امضای موجر، مستاجر و شاهدان برسانید. توجه فرمایید کسانی را بعنوان شاهد برای تمدید قولنامه اجاره خانه انتخاب نمایید کـه عنداللزوم درصورت بروز اختلاف در مراجع قضایی حضور یافته و شهادت دهند.

متن تمدید قرارداد اجاره خانه و منزل مسکونی را در بالا مشاهده کردید و اعتبار پشت نویسی اجاره نامه هم در بالا بیان شد اما اکیدا توصیه می‌شود جهت تمدید قرارداد اجاره خانه و آپارتمان بـه دفاتر معاملات املاک کشور کـه دارای کد رهگیری و پروانه کار هستند مراجعه کنید و از تمدید قرارداد اجاره بـه صورت دستی جدا خودداری کنید.


نمونه قرارداد و متن قولنامه خرید و فروش آپارتمان ، مغازه ، ملک ، زمین

قولنامه خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه باید از روی اصول نوشته شود تا در مواقع ایجاد مشکل ارزش حقوقی کافی داشته باشید. برای نوشتن قرارداد خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه باید بـه نکات مهمی کـه در ادامه بیان شده اسـت بادقت بیشتری توجه کنید.

برخی قولنامه خرید و فروش ملک را مرکب از قول و نامه می‌دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند بـه موجب قولنامه نمیتوان الزام متعهد رابه انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه رابا استفاده از تعبیری کـه واژه بیع «خرید و فروش» در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می‌دانند.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت بـه مفاصا «تصفیه» حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید دراین حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند ودر آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی «دفتر اسناد رسمی» حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. بـه این قرارداد تنظیم شده قولنامه میگویند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

فرق قولنامه با مبایعه نامه چیست

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند بـه موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد رابه انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه رابا استفاده از تعبیری کـه واژه بیع «خرید و فروش» در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می‌دانند و بر این اساس معتقدند کـه الزام متعهد مبایعه نامه رابه انجام تعهداتش می‌توان درخواست کرد.

باید توجه داشت انچه راکه در زبان حقوقی مبایعه نامه می‌گویند همان چیزی اسـت کـه در عرف قولنامه نام دارد و نمیتوان بر این اساس کـه لفظ قولنامه و مبایعه نامه با هم متفاوت اسـت آثار حقوقی متفاوتی را بر آن ها بار کرد.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

اعتبار قولنامه خرید و فروش ملک در دادگاه

قولنامه مانند سایر قراردادهائی کـه طرفین برای انجام تعهدی تنظیم میکنند در دادگاه معتبر اسـت و باید مفاد آنرا اجرا کنند و بـه موجب آن می‌توان الزام «اجبار» طرفی راکه از انجام تعهدش خودداری میکند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک بـه خریدار خودداری کند خریدار می‌تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا وی را برای بنام زدن سند در دفترخانه وادار کند.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

اگر مالکین متعدد باشد و یکی از انها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتما باید ذیل قولنامه را همه ی مالکین امضاء نمایند، مگر این‌کـه بـه یک نفر وکالت در فروش بدهند کـه دراین صورت وکیل از طرف همه ی مالکین قولنامه را امضا می نماید.

وجه اجباری در قولنامه خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه خرید و فروش ملک، طبق معمولً مبلغی را در قرارداد قید میکنند تا در صورتی کـه متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف بـه پرداخت آن مبلغ بطرف دیگر «معهد له» باشد، این مبلغ را وجه التزام میگویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه خرید و فروش ملک

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه بـه یکی از روش ذیل میتواند باشد:

1» در قولنامه قید میشود، در صورتی کـه فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید بطرف دیگر بپردازد. دراین صورت اگر فروشنده بـه تعهد خود «انتقال مال» عمل نکند، خریدار میتواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمیتوان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد کـه مورد معامله رابا سند رسمی بـه وی انتقال دهد.

2» در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، کـه در تاریخ….. در دفترخانه عدد….. حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند ودر صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف اسـت مبلغ…. بطرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. دراین حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3» چنان چـه در قولنامه ذکر شود:طرفین موافقت نمودند در تاریخ….. در دفترخانه…. حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند ودر صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم بـه انتقال و پرداخت روزانه…. ریال خسارت تأخیر اسـت، دراین فرض مالک باید مورد رابه خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

نمونه قولنامه خرید و فروش ملک

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی کـه تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون ازآن جا تنظیم می‌شود سندی عادی اسـت و بهمین خاطر طرفین «خریدار و فروشنده» باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعدا دچار مشکل نشوند.

نحوه نوشتن قولنامه خرید و فروش زمین

1» خریدار باید مشخصات مالی راکه قصد خرید آنرا دارد، با انچه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود کـه مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.

2» اگر مورد معامله ملک می‌باشد، بررسی کنید کـه توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک بطور روشن در سند توصیف شده باشد. «آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره»

3» اگر کسیکه قولنامه را امضاء می‌کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک اسـت. دلایل احراز سمت آن ها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک اسـت مطمئن شود کـه در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده اسـت. همچنین در جائی کـه امضاکننده قیم مالک اسـت باید روشن شود کـه آیا قیم بـه تنهائی حق فروش مال مولی علیه «صغیر» خودرا دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او درنظر گرفته شده اسـت.

4» اگر مورد معامله از طریق ارث بـه فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آنرا نیز از فروشنده بگیرد و همچنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

5» خریدار مطمئن شود کـه فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد کـه دراین حالت فروشنده قادر بـه انتقال رسمی ملک بـه خریدار نخواهد بود.

6» اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال اسـت و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد کـه او محجور اسـت و برای خاطرجمعی بـه اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود کـه نام فروشنده در بین اسامی محجورین آن اداره نباشد.

7» تا زمانی کـه مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی بـه وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.

چند توصیه به فروشنده برای نوشتن قولنامه

1» از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله خاطرجمعی حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود کـه درصورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

2» مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت بـه خریدار تحویل ندهد.

3» حتما در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد کـه درصورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده میتواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.

4» اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آن ها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتما باید ذیل قولنامه را همه ی مالکین امضاء نمایند، مگر این‌کـه بـه یک نفر وکالت در فروش بدهند کـه دراین صورت وکیل از طرف همه ی مالکین قولنامه را امضا می‌نماید.

5» فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. بـه خصوص زمانی کـه این مشخصات منفی و مربوط بـه عیب و نقص مورد معامله اسـت.

6» اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت میکند باید توجه داشته باشد کـه درصورت برگشت خوردن چک، وی تنها میتواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمیتواند برهم زند. مگر این‌کـه چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

نکات مهم در نوشتن قولنامه

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چـه حقی دارد؟

طرف دیگر میتواند الزام معامله رابه تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی کـه طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر اسـت حسب مورد «فروشنده یا خریدار»، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، بـه وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

نمونه متن قولنامه ملک و زمین

خریدار : نام و نام خانوادگی . نام پدر . عدد شناسنامه محل صدور .. متولد سال .. کد ملی . شغل آدرس محلس کونت عدد تلفن .. فروشنده : نام و نام خانوادگی . نام پدر . عدد شناسنامه . محل صدور .. متولد سال کد ملی . شغل آدرس محلس کونت عدد تلفن .. مورد معامله :تمامی ششدانگ یک باب خانه/ یکدست گاه آپارتمان بـه مساحت …. مترمربع احداث ی در پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی بخش ….. بـه نشانی ….. باکلی ه توابع و لوا حق آن ازهر جهت از جمله امتیازات آب ، برق ، گاز وتلفن عدد ….بهایم ورد معامله : قیمت مورد معامله مبلغ ….. ریال برابر ….. تومان اسـت کـه بهتر تیب ذیل پرداختم ی شود . الف مبلغ …. ریال نقداً پرداخت شده اسـت « طی چک بانکی عدد …… مورخ …… حساب جاری …… بانک …… بـه فروشنده تحویل گردید .» ب مبلغ ….. ریال باقی مانده بهایم ورد معامله بـه هنگام تنظیم سند رسمی / تحویل/ پرداختم ی شود . « عدم پرداخته ریکا زمب الغفو قدر موعد م ق ر رمو ج بمن فسخ شدن وبی اعتباری معامله و تعلق وجوه پرداختی بـه فروشنده خواهدبود ، در اینصورت فروشنده م ختا راست بـه لحاظ مـن فسخ شدن قرارداد مورد معامله رابه ثالث بفروشد ، با توجه بـه این توافق طرفین در اینصورت نیازی بـه رجوع بهداد گاه و ابطال اینقرار دادن خواهدبود .»

فرم قولنامه خرید و فروش ملک

1-خریدار مورد معامله راروی تن موده ، از کم و کیف آن ازهر جهت اطلاع وآگاهی کامل دارد .

2-طرفین م و افق تن م و د ند روز ….. ماه ….. سال ….. جهت تنظیم سند رسمی د رد فتر خانه عدد …… بـه نشانی …… حضوری ابن دو با پرداخت بقیه وجه بـه فروشنده سند رسمی مورد معامله بنام خریدار تنظیم گردد . و جهالت زام عدم حضوردر دفترخانه بهشر حماده ذیلا ست .

3-هرگاه خریدار در تاریخ م ق ر رجه تتسو ی ه باقی مانده بهایم ورد معامله وتنظیم سند رسمی د رد فتر خانه مذکور حاضر نشود قرارداد مـن فسخ می شودو معامله بی اعتبار محسوب اسـت و خریدار حق ی بـه مطالبه مبلغ ….. ریال وجه پرداختی بند الف « کـه در اینم اده بعنوان و جهالت زام عدم حضور تعیین شده » نخواهد داشت .

4-با ملاحظه این‌کـه هیچیک ازطرفی نح ق انصراف و عدول ندارند این سند عادی فروش پلاک مرقوم تازمان تنظیم سند رسمی ح اکم بررا بط ه حقوقی آن ها خواهدبود .

5-ملاک عدم حضور هریک ازطرفی نگو اهی کتبی دفترخانه فوق الذکر خواهدبود .

6-کلیه خیارات ازهر جهت از جمله خیار غبن بـه هرمیزان ازطرفی نسا ق طش د .

7-هزینه های قانونی ازهر جهت وباب تبه عهده فروشنده اسـت ، طرفین مخارج تنظیم سند رسمی را بالمن اصفه خواهند پرداخت .

8-حق انتقال حقوق اینقرار دادبه ثالث تا تسویه کل قیمت ملک ا زخر یدار سلب گردیده و هرگاه بدون پرداخت تمام بـه اچ نینا نت قالی صورت گیرد فروشنده م ختا راست بـه اعلام مـن فسخ شدن قرارداد طی اظهارنامه یانا مه سفارشی وضبط وجه پرداختی خریدار بعنوان و جهالت زامت خلفا زاین ماده قرارداد .

9-مورد معامله تازمان تسویه کامل بهایم ورد معامله یا تنظیم سند رسمی د رید فروشنده اسـت و خریدار حق ی بـه مطالبه و تحویل گرفتن آن ندارد .

10-فروشنده اقرار دارد ملکم ورد معامله مشمول مصادره و توقیف اموال نشده و شخصاً هم ممنوع المعامل ه نیست و مورد معامله در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی وو ثی ق ه برایش خص ثالث نمی باشد ومنافع آن بـه دیگری واگذار نشده اسـت ، ضمناً رفع هر گونه اشکال و ایراد قانونی برعهده فروشنده اسـت .

11-هرگاه مورد معامله مستحق لل غیر باشد یا بعدا این امر محقق گردد خریدار حق داردبه اعلام مـن فسخ شدن قرارداد ومطالب ه وجه پرداختی بعلاوه دوبرابر مبلغ …. ریال و جه التزام مقررشد هدر قسمت اول ماده 4 وفروش نده با ق بولای نمو ضوع و تعهد بـه پرداخت تا مدت ….. سال شمسی نیز ضمانت کشف فساد وجب را نخس ارات خریدار را بشرح اینم اده نموده اسـت .

12-اینقرار داد در …. نسخه تنظیم شده و کلیه نسخ اعتبار مساوی دارد .

برای این‌کـه بعد از خرید و فروش ملک و زمین بـه مشکلات حقوقی برنخورید الزاما باید قولنامه خرید و فروش ملک در بنگاه های مورد اعتماد اتحادیه املاک تنظیم شود و از نوشتن قولنامه دستی جدا خودداری کنید.

نمونه قولنامه خرید و فروش آپارتمان

نمونه قرارداد تمدید اجاره خانه و پشت نویسی + قولنامه خرید و فروش آپارتمان ،مغازه ،ملک ،زمین

ماده ۹

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری اسـت و تایید می‌شود .

 

آختارتاپ : بزرگترین سایت نیازمندی های رایگان در ایران

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.