آختارتاپ
آختارتاپ

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه)

در اینبخش تعبیر خواب موبایل «تلفن همراه» را بررسی خواهیم کرد. دیدن تلفن، موبایل و دیگر وسایل ارتباطی در خواب نمایانگر روابط اجتماعی، خانوادگی و عاطفی مـا اسـت، موبایل وسیله ای اسـت برای ایجاد ارتباط از راه دور و عالم خواب با استفاده از این سمبل سعی میکند مطالبی رابه مـا یاد آوری کند یا این کـه از وقوع اتفاقاتی خوب یا بد با خبرمان کند. در ادامه با تعبیر خواب موبایل آشنا میشویم.

دیدن موبایل در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

تلفن وسیله ای ارتباطی اسـت. با استفاده از اینگونه وسایل ارتباط جمعی می توان از احوال اطرافیان آگاه شد. دیدن یا استفاده از تلفن همراه در خواب بیانگر این اسـت کـه شـما پذیرای اطلاعات جدید هستید. بیانگر تحریک و پویایی شماست.

بطور کلی:

دیدن تلفن همراه در خواب نشان خبر اسـت.

اگر موبایل را از جیب یا کیف خود در آورد خبری از همسر خود دریافت می‌کند.

اگر موبایل را در جیب یا کیف خود گذاشت خبری بـه همسرش خواهد رساند.

اگر موبایل را از کمر خود بیرون آورد خبر مربوط بـه فرزندش می‌باشد.

اگر در کمر خود قرار داد خبری بـه فرزندش خواهد داد.

کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب یک تلفن: کنجکاوی شـما ارضاء خواهد شد.

شـما تلفن می کنید: پیشرفت در امور حرفه ای

بشما تلفن می شود: یک قرار ملاقات گذاشته خواهد شد.

شـما با راه دور صحبت می کنید: خوشبختی

شـما بدون تلفن هستید: خواسته های شـما برآورده می شود.

تعبیر خواب عکس گرفتن با موبایل

این رویا حاکی ازآن اسـت کـه شـما آرزو دارید، می‌توانستید برخی رویداد‌ها و خاطرات خود یا دیگران را در زندگی واقعی تا ابد حفظ و ثبت کنید.

تعبیر خواب موبایل شکسته 

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن موبایل خراب یا شکسته در خواب حاکی ازآن اسـت کـه عده ای از روابط و ارتباطات شـما با دوستان و نزدیکان‌تان دچار آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد شد. احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید تا بتوانید روابط خودرا با آن‌ها التیام ببخشید.

تعبیر خواب گم کردن موبایل

فراموش کردن یا گم کردن موبایل در خواب نشان می دهد کـه شـما ارتباط خودرا با فرد یا گروهی خاص از دست داده‌اید. شاید در آینده نزدیک، تحولات اجتماعی چشمگیری را تجربه کنید.

تعبیر خواب صدای زنگ تلفن همراه

شنیدن صدای زنگ موبایل در خواب بیانگر این اسـت کـه برای برآوردن نیاز‌های عاطفی خود باید سریع اقدام کنید.

تعبیر موبایل خریدن

اگر خواب دیدید کـه موبایل جدیدی خریده‌اید، این رویا نشان دهنده تجربه‌های جدید و خوشایند خواهد بود. شـما مشتاقانه بـه دنبال روابط و ارتباطات جدیدی هستید.

تعبیر خواب آنتن ندادن موبایل

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب دیدید کـه تلفن همراه‌تان کار نمیکند، این رویا حاکی از بروز مشکل در رابطه عاطفی‌تان اسـت. این خواب بیانگر جدایی، دوری، اختلاف یا مشکلات بزرگی اسـت کـه در مسیر رابطه عاطفی‌تان قرار گرفته‌اند. شـما احساس سردرگمی و تنهایی می کنید. احساس می کنید کـه ارتباط خودرا با افراد مهم زندگیتان از دست داده‌اید.

تعبیر خواب دزدیده شدن موبایل

اگر خواب دیدید کـه تلفن همراه‌تان بـه سرقت رفته اسـت، این رویا بدین معنا خواهد بود کـه نمی توانید فرد یا چیزی را در زندگیتان رها کنید. شـما در حال حاضر در غم یک فقدان بـه سر میبرید. اگر کسی موبایل‌تان رابه زور بـه سرقت ببرد، این خواب بیانگر این خواهد بود کـه فردی قصد دارد بـه عمد، حق حرف زدن و اظهار نظر را از شـما بگیرد.

تعبیر خواب قفل شدن موبایل

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب دیدید کـه اثر انگشت، تشخیص چهره یا گذرواژه تلفن همراه‌تان کار نمی کند، این رویا نشان می دهد کـه احتمالا برقراری یک ارتباط و رابطه خوب با دیگران برای‌تان مشکل اسـت. شاید دیگران بـه سختی متوجه منظور و حرف‌های شـما میشوند و نمی توانند بـه درستی شـما را درک کنند.

تعبیر خواب شکستن صفحه موبایل

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

مشاهده صفحه ترک خورده موبایل در خواب نشان دهنده اعتقادات و احساسات مشکل‌داری اسـت کـه سعی در نادیده گرفتن آن‌ها دارید. هرچند، باید تلاش کنید کـه آن‌ها را حل و فصل کنید. شـما دیدگاهی خاص نسبت بـه مسائل اطراف‌تان دارید، گرچه تعداد زیادی از افراد با شـما موافق نیستند ودر برخی موارد میدانید کـه حق با آنهاست.

تعبیر خواب افتادن موبایل در آب

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

خیس شدن تلفن همراه حاکی ازآن اسـت کـه عواطف و احساسات شـما بیش از حد فوران کرده‌اند. شـما آن قدر درگیر احساسات و عواطف شده‌اید کـه نمیتوانید بـه درستی و منطقی درباره مشکلات خود فکر کنید. پیش از گرفتن هرگونه تصمیم یا انجام کاری، بـه خودتان کمی زمان بدهید تا بـه آرامش فکری دست پیدا کنید.

تعبیر خواب پیدا کردن موبایل

پیدا کردن یک تلفن همراه در خواب بدین معناست کـه شـما روشنفکر و پذیرای نظرات و دیدگاه‌های نو و متفاوت هستید.

تغییر سیم کارت موبایل در خواب

این رویا بیانگر این اسـت کـه شـما در حال پذیرش تغییرات جدید هستید. شـما روابط کاری یا عاطفی جدیدی را شروع کرده اید.

دیدن باتری موبایل در خواب

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن باتری موبایل در خواب نشان دهنده آرزو‌ها و خواسته‌هایی اسـت کـه باعث حفظ روابط و ارتباطات‌تان میشود. اگر شارژ باتری کم باشد، این رویا حاکی ازآن اسـت کـه باید عده ای از ارتباطات خودرا دوباره از سر بگیرید.

تعبیر خواب شارژر موبایل

دیدن شارژر موبایل در خواب نشان دهنده کارآیی و عملکرد شماست. برای افزایش عملکرد خود بهتر اسـت بـه التیام مدیریت زمان، انرژی و تمرکز بپردازید.

تعبیر خواب قاب موبایل

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

مشاهده قاب و کاور موبایل در خواب نشانگر توجه و تمرکز شـما بر روی مشکلات سطحی و ظاهری در کار یا روابط‌تان اسـت. هرچند، ممکن اسـت در پس این مشکلات ظاهری، موضوعات ریشه دارتر و عمیق تری وجود داشته باشند. با بررسی گذشته سعی کنید بـه ریشه مشکل پی برده و تا جای ممکن آنرا برطرف کنید.

تعبیر خواب مخاطبین تلفن‌ همراه

اگر عدد یا مخاطب خاصی را در خواب دیدید، این موضوع بیانگر این اسـت کـه می خواهید در زندگی واقعی با آن شخص تماس بگیرید. دیدن عدد ناشناس نشان دهنده پخش و انتشار شایعات اسـت.

تعبیر خواب اپلیکیشن‌های موبایل

این رویا نشان میدهد کـه در حال انجام کار‌هایی برای رسیدن بـه اهداف خود در آینده هستید. مراقب باشید کـه بیش از حد تعلل و امروز و فردا نکنید.

تعبیر خواب کار نکردن اینترنت موبایل

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

این رویا نشانگر این اسـت کـه در حال حاضر با عدم پذیرش یا تأخیر‌های ناخوشایندی مواجه شده‌اید. احساس می کنید کـه قبلاً از امتیاز‌های خاص و ویژه‌ای برخوردار بودید. هرچند، در حال حاضر یک جور‌هایی آن امتیازات را از دست داده‌اید.

تعبیر خواب قبض و صورت حساب موبایل

این رویا حاکی ازآن اسـت کـه در زندگی واقعی، دوستان یا همکاران‌تان، شـما رابه رویداد‌ها یا دورهمی‌های مختلفی دعوت میکنند؛ بنابر این شـما احساس میکنید کـه برای حفظ حلقه روابط خود نیاز بـه هزینه کردن دارید.

تعبیر خواب ارسال پیام با موبایل

این رویا نشان می دهد کـه شـما برای برقراری ارتباط با دیگران تعلل و امروز و فردا می کنید.

تعبیر خواب موبایل «منوچهر مطیعی»

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

تلفن دیدار دوستان و عزیزان اسـت.

این در صورتی اسـت کـه زیاد با تلفن سر و کار نداشته باشید.

اگر در خواب ببینید کـه موبایل دارید بـه دیدار دوستی نایل می شوید.

تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی اسـت.

چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته در خواب نشانه کدورت اسـت.

صدای بد موبایل در خواب نشانه زبان تند و اذیت دهنده شماست.

آنلی بیتون:

اگر در خواب خود تلفنی دیدی بـه معنای آشنا شدن با فراد بیگانه اسـت کـه موجب سرگردانی شـما میشوند. اگر در خواب دیدی کـه با زنی با تلفن صحبت می‌کنی بـه معنای پیروزی بر حریف های حسود اسـت. اگر در خواب دیدی کـه صدای زنی از پشت تلفن اسـت و بـه معنای درست نمی‌شود و یا بدگویی فرصت خوبی را از دست میدهد.

لیلا برایت:

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه) | موبایل در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن تلفن در خواب، نشانه ‏ى آشنایى با افراد جدید اسـت.

اگر خواب ببینید کـه بـه کسی تلفن میکنید:

نشانه‌ی آن اسـت کـه در انجام کاری احتیاج بـه کمک دارید.

اگر در خواب کسی بشما تلفن کند:

بـه معنای آن اسـت کـه شـما درصدد هستید تا کاری را انجام دهید اما عده‌ای با شـما مخالفت می کنند.

 

آختارتاپ : بزرگترین سایت نیازمندی های رایگان در ایران

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.